Reglement zwemlessen

Bij zwemschool schermer staat de kwaliteit van zwemles voorop. De zwemlessen worden gegeven in gebalanceerde groepen met kinderen van ongeveer hetzelfde niveau en leeftijd. De zwemschool is kleinschalig. Dit betekent veel persoonlijke aandacht voor uw kind, maar ook dat er niet altijd iemand aanwezig is bij de administratie tijdens de zwemlessen om uw vragen aan te stellen. Wij informeren u graag vooraf over ons reglement en hopen hiermee veel van uw vragen te beantwoorden.

Plaatsen en verplaatsen van zwemmers

Wij proberen onze groepen zo goed mogelijk te balanceren en doen onze uiterste best om de kinderen te laten starten in groepen van gelijk niveau. Het kan echter voorkomen dat uw kind qua voortgang of niveau te veel verschilt van de groep. In zo’n geval zullen we in overleg uw kind overplaatsen naar een andere groep. Dit kan ook voorkopen wanneer een groep te weinig deelnemers heeft. De groepen worden in eerste instantie ingedeeld op leeftijd van de zwemmers en tevens wordt gekeken naar eerdere zwemervaringen, als die bij inschrijving zijn vermeld.

Groepsgrootte

De lesgroepen hebben minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Onze ervaring leert dan een groep van 12 leerlingen zich goed kan verspreiden over ons wateroppervlak van 100 vierkante meter en dat het toezicht bij een groep van dit formaat gewaarborgd is. De kinderen leren van de instructeur, maar ook van elkaar dus hanteren wij een minimale groepsgrootte van 6 kinderen. Wilt u liever dat uw kind in een kleinere groep zwemt? Informeer dan eens naar de mogelijkheden voor privéles.

 

Vorderingen van uw kind

Onze ervaring leert dat zwemles het beste gaat zonder meekijkende ouders. Daarom is tijdens de meeste lessen de schuifwand die zicht op het bad biedt gesloten. Om de voortgang van uw kind te zien is elke laatste les van de maand een kijkles. Dit betekent dat de schuifwand opengaat en de ouders het laatste deel van de les kunnen meekijken. U kunt dan ook eventuele vragen stellen aan de zwemonderwijzer. Heeft u behoefte aan wat uitgebreider contact over de voortgang van uw kind? Stuur ons dan even een mailtje op info@zwemschoolschermer.nl of laat het de administratie weten. Onze instructeur neemt dan graag even telefonisch contact met u op.

Klachten of problemen horen we het liefst zo spoedig mogelijk, samen kan er dan naar een oplossing gezocht worden. Als u tevreden bent horen we dat ook graag!

Betaling lesgeld

De maandelijkse abonnementskosten bij Zwemschool Schermer betaalt u altijd vooraf. Op www.zwemschoolschermer.nl/prijslijst treft u de abonnementskosten voor de verschillende zwemlessen. De abonnementskosten kunnen gedurende de looptijd van uw abonnement wijzigen. Wij informeren u hier tijdig over en u heeft ten allen tijde het recht om uw abonnement stop te zetten bij het wijzigen van het tarief.  Voor de betaling geven wij de voorkeur aan automatische incasso. U kunt hiervoor een machtiging afgeven bij de eerste zwemles van uw kind (de eerste maand maakt u altijd zelf over). Betaalt u liever per bank of bij onze administratie (contant of pin), dan rekenen we daarvoor €4 administratiekosten. Let u erop dat het lesgeld altijd vóór de eerste van de maand heeft overgemaakt en vermeld bij het overmaken duidelijk de naam van de zwemmer(s).

Incasso van het lesgeld vindt altijd plaats aan het begin van de maand. Als incasso niet gelukt is doen wij een tweede poging op de 20e van de maand. Bij 2 mislukte incasso’s ontvangt u van ons een betalingsherinnering en vragen wij u het verschuldigde bedrag zélf naar ons over te maken.

Let op! bij een betalingsachterstand van 2 maanden of meer zullen wij uw abonnement  helaas (tijdelijk) moeten stopzetten

Het lesgeld voor de eerste maand wordt berekend op basis van de startdatum. Wij vragen u dit bedrag vooraf te betalen, voor aanvang van de eerste zwemles informeren wij u hierover. Bij de eerste zwemles kunt u een incassomachtiging invullen, om het maandelijks lesgeld voor de opvolgende maanden automatisch te betalen.

Beëindiging

De inschrijving is per maand opzegbaar. Zegt u op voor de 15e van de maand dan betaalt u tot het eind van die maand, zegt u op na de 15e van de maand betaalt u tot het eind van de maand erop. Opzeggen van uw abonnement kan uitsluitend schriftelijk of per email, mondelinge opzeggingen kunnen wij helaas niet verwerken.

Afzwemmen

Bij afzwemmen wordt het abonnement niet automatisch stopgezet. Stopt uw kind met zwemmen na het afzwemmen? Geef dit dan duidelijk aan op het afzwembriefje. In dit geval geldt de afzwemdatum als de laatste zwemles en stopt uw abonnement aan het eind van de afzwemmaand. Voor het afzwemmen betaalt u eenmalig €15,00. Dit bedrag is voor het diploma en het afzwemmen.

Verzuim en gemiste lessen

Het missen van zwemlessen door ziekte, vakantie of andere redenen is voor uw eigen rekening, tenzij er langer dan 2 weken niet gezwommen kan worden. Vanaf de derde gemiste les heeft u de mogelijkheid om deze les in te halen in een andere groep van gelijk niveau en binnen een periode van 2 maanden. Bij 4 of meer gemiste lessen kunt u op verzoek uw abonnement (en plaats in de groep) behouden voor de helft van het lesgeld.

Vakanties en feestdagen

De zwemlessen gaan in alle vakanties gewoon door. De zwemschool is alleen gesloten tijdens feestdagen en op bijzondere dagen zoals sinterklaasavond en nieuwjaarsdag. Het abonnement loopt op deze dagen wel gewoon door en zwemlessen die op die dagen vallen kunnen niet worden ingehaald.

Overmacht

Wanneer door overmacht ( bijv. een technische storing ) niet gezwommen kan worden, loopt het abonnement door en wordt geen lesgeld verrekend. Als dit nadeel echter meer dan 2x per jaar voorkomt, dan wordt de mogelijkheid geboden om de gemiste les in te halen.

Reductie derde kind

Heeft u 3 kinderen bij ons op zwemles? Dan bieden wij een korting van 25% op het lesgeld van uw derde kind zolang de drie kinderen tegelijk op zwemles zitten. Op uw maandelijkse factuur ziet u de korting terug.

Contact

Wilt u een incassoformulier ophalen, een betaling doen of een wijziging doorgeven? Dan kan dat tijdens de openingstijden van onze administratie, op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel: 0229-232880  of mail: info@zwemschoolschermer.nl

Facebook
Facebook
Copyright © 2013 Zwemschool Schermer.